Ciepłownictwo
Energetyka
Obiekty przemysłowe
Przemysł farmaceutyczny
Uzdatnianie wody