UPRAWNIENIA

 

Spółka posiada uprawnienia:

- UDT nr UC-28-136 do wytwarzania elementów, montażu i naprawy urządzeń ciśnieniowych

Powiększ

 
 
 
 
 

 

- UDT nr UC-28-136-M/1-02 do wytwarzania w zakresie montażu

Powiększ

kotłów parowych
kotłów wodnych
stałych zbiorników ciśnieniowych
rurociągów parowych
zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

 

- UDT nr UC-28-136-N/1-02 do naprawiania

Powiększ

kotłów parowych
kotłów wodnych
stałych zbiorników ciśnieniowych
rurociągów parowych
zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

 

- UDT nr UC-28-136-E/1-02 do wytwarzania elementów

Powiększ

elementów urządzeń ciśnieniowych
 
 
 
 

 

- UDT nr UD-28-119 do montażu i naprawy urządzeń dźwigowych

Powiększ

 
 
 
 
 

 

- Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Powiększ

 
 
 
 
 


 

- Systemu Zarządzania Jakością - norma PN-EN ISO 9001:2001

 

 

 


 

 

Zaprojektowanie, wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 w EXINSTAL Sp. z o.o. zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego SPO WKP działanie 2.1 z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.