Logo

ul. Stacyjna 1, 53-613 Wrocław
tel. 71 347 14 50, 71 347 14 51

  PolskiEnglish
Logo
PolskiEnglish

Wszystkie dotychczasowe doświadczenia i związane z nimi sukcesy zawodowe stały się naszym udziałem między innymi dzięki wysokim kwalifikacjom i umiejętnościom naszej kadry pracowniczej, którą stanowią – w zakresie prac montażowych:

 • spawacze z uprawnieniami do spawania w osłonie argonu,
 • spawacze z uprawnieniami do spawania elektrycznego,
 • monterzy,
 • wykwalifikowana kadrą techniczną.
Spawacze nasi posiadają uprawnienia ponadpodstawowe wg EN 287 -1 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w następujących kategoriach:

 • argon:
           141 T BW W01 wm t05 D57 H-L045 ssnb (niższa klasa np. K18, 16M),
           141 T BW W02 wm t05 D57 H-L045 ssnb (wyższa klasa np. 15HM, 10H2M, 12HMF),
           141 T BW W11 wm t1,5 D57 H-L045 ssnb (wyższa klasa np. 1H18N9, 1H18N10T).
 • elektryczne:
           111 TBW W01 B + 13 D159 H-L045 ssnb (K18, 16M),
           111 TBW W02 B + 12,5 D159 H-L045 ssnb (15HM, 10H2M, 12HMF).

Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego posiada następujące uprawnienia:

 • spełnia wymagania modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE nr 78237/JN/004/04/1,
 • do wytwarzania w zakresie montażu: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących - zgodnie z decyzją Nr UC-28-136-M/2-22 z dnia 11.01.2022 r.,
 • do wytwarzania: rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących – zgodnie z decyzją Nr UC-28-136-W/1-22 z dnia 11.01.2022 r.,
 • do naprawy: zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem - zgodnie z decyzją Nr UC-28-136-N/2-22 z dnia 11.01.2022 r.,
 • do modernizacji: kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących – zgodnie z decyzją Nr UC-28-136-P/2-22 z dnia 11.01.2022 r.